Consells per una residència de gent gran inclusiva amb les persones LGBTI

Publicat per admin el

Hem elaborat el següent document, amb la col·laboració de la Fundació Enllaç, que recull 7 mesures perquè la residència sigui un espai inclusiu amb les persones LGBTI.

Descarrega el document en PDF

Referent

Anomenar entre les treballadores algú de referència per fer el seguiment i implantar les propostes de diversitat.

Sensibilització

Organitzar dinàmiques, xerrades i accions de sensibilització per a les persones de la residència perquè trenquin els prejudicis cap al col·lectiu LGBTI i afavoreixin la convivència en la diversitat.

Recomanem realitzar una activitat organitzada per Fundació Enllaç per sensibilitzar totes les persones que viuen a la residència, i repetir l’activitat quan el grup ha canviat força.

Formació

Requerir que les treballador/es acreditin estar formades en l’àmbit LGBTI.

Recomanem realitzar el curs de formació de Fundació Enllaç Atenció Centrada en la Persona: estratègies d’intervenció amb persones LGBTI d’edat avançada per formar tota la plantilla actual.

Fundació Enllaç també ofereix formació permanent a Barcelona. Recomanem aquest curs per a les persones de nova incorporació.

Lleure i cultura

Planificar activitats (xerrades, cinema…) que tinguin en compte la diversitat, és a dir, que incloguin temàtiques i personatges LGBT+.

Informar sobre les activitats d’Alliberem-nos i oferir la possibilitat de participar-hi.

Alliberem-nos s’ofereix a crear un grup de voluntariat per acompanyar les persones que tinguin interès en les activitats perquè puguin assistir-hi.

Comunicació verbal

Implantar en les entrevistes i la relació entre professionals tècnics (treball social, psicologia, etc…) i usuaris un format de preguntes inclusives, que facilitin a la persona -si aquest és el seu desig- expressar la seva orientació sexual, identitat o expressió de gènere.
En les converses informals de tot el personal tenir present que podem incloure exemples de diversitat afectiva, sexual i de gènere: parelles, famílies…

Informació

Carta de valors: un document en el qual s’especifica els valors del centre i on s’hi fa referència el compromís i respecte de la institució i les persones residents a la Diversitat afectiva, sexual i de gènere.
Incloure en les agendes de proveïdors de serveis adreces i contactes d’entitats LGBTI, de proximitat i específiques (salut, famílies, gent gran, etc…) a qui adreçar-nos si cerquem informació concreta o assessorament.

Comunicació escrita i visual

Revisar i elaborar els materials de comunicació (fulletons, web…) i d’administració (formularis…) de manera que els textos no donin per suposat que les persones són heterosexuals i que només hi ha dos gèneres; i que les imatges representin també les persones LGBT+.

Recomanem incloure en les caselles de gènere l’opció de “gènere no binari” o “transgènere”. També recomanem mostrar imatges de parelles homosexuals i transsexuals.

Recomanem utilitzar símbols i altres elements gràfics que facin visible la Diversitat. Per exemple, una bandera LGBT en els despatxos on es reben les visites deixa clar, sense haver-ho de fer explicitat que gais, lesbianes, trans, etc. hi són benvingudes.

Categories: Recursos

Facebook
Twitter
Instagram