Política a l’Ajuntament d’Olot

Coneix l’activitat política que té a veure amb el col·lectiu LGBT+ i amb l’associació Alliberem-nos a Olot.

Xarxa de Municipis LGBTI

L’Ajuntament d’Olot es va adherir a la Xarxa de Municipis LGBTI el 23 de febrer de 2017. Es tracta d’una organització formada per diversos ajuntaments que han adoptat compromisos per impular polítiques que fomentin el reconeixement i l’acceptació de la diversitat afectiva, sexual i de gènere.

Actualment, qui representa Olot a la Xarxa de Municipis LGBTI és en Josep Berga i Vayreda, regidor de Benestar Social i Drets Civils, des del 23 de febrer de 2017.

Mocions i acords del Ple Municipal

Registre exhaustiu de les votacions i acords realitzats en els plens municipals que consten en les actes (a partir del 22-01-2004 fins al març del 2019).

Llegenda: = s’aprova per unanimitat; = s’aprova; = no s’aprova; = no s’aprova per unanimitat; = no es vota.

Data Assumpte Ho impulsa Reslutat Més informació Alcalde del moment
22/05/2008 Moció a favor del reconeixement dels drets de gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals (GLBT) Margarida Verdaguer
APG
Lluís Sacrest
PSC
30/01/2014 Moció contra la LGBTI-fòbia Núria Pascal
ICV-EUiA
Josep Maria
CiU
16/06/2016 Preus públics dels espectacles de l’itinerari Identitats Impossibles Montserrat Torras
CiU
Josep Maria
CiU
23/02/2017 Posar en marxa el SAI Josep Berga
CIU
Josep Maria
CiU
23/02/2017 Adherir-se a la xarxa de municipis LGBTI Josep Berga
CIU
Josep Maria
CiU
25/05/2017 Moció en motiu del 17 de maig Dia Internacional Contra la LGBTI-fòbia Xavier García
OeC
Josep Maria
PdeCAT-DC
27/09/2018 Moció per una ciutat lliure de sexisme Lluís Riera
CUP
Josep Maria
PdeCAT-DC
28/03/2019 Moció per declarar Olot municipi antifeixista i en favor de la convivència en la diversitat Coordinadora Antifeixista de la Garrotxa Josep Maria
PdeCAT-DC

Situació dels acords aprovats pel Ple Municipal

Llegenda: = completat; = no mesurable o en execució; = pendent; = no completat; = desconegut.

Data Títol Estat Acord
30/01/2014 Moció contra la LGBTI-fòbia
Primer.- Declarar la ciutat d’Olot respectuosa amb la diversitat sexual i amb la realitat de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals i contrària a la discriminació de les persones per raó de la seva orientació i/o identitat sexual.
Segon.- Donar suport a la “Proposició de Llei de drets de les persones gais, lesbianes i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la Transfòbia” presentada al Parlament de Catalunya i aprovada pel Consell Nacional LGTB.
Tercer.- Fer onejar la bandera de l’art de Sant Martí a l’Ajuntament o en altres edificis municipals els dies 17 de maig, Dia Internacional contra l’Homofòbia i la Transfòbia i el 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTB, i també posar el llaç vermell el dia 1 de desembre en commemoració del Dia Internacional de la Lluita contra la Sida.
Quart.- Traslladar el conjunt dels acords al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats que han impulsat la proposició de Llei de drets de les persones gais, lesbianes i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la Transfòbia.
Cinquè.- Donar a conèixer els continguts de la proposició de Llei a la ciutadania a través dels mitjans de comunicació municipal, els centres educatius i els equipaments municipals.
Sisè.- Fer seguiment, a través del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de l’estadística de les denúncies que es registrin a la comarca en matèria d’LGTBfòbia.
Setè.- Instar els centres educatius de la ciutat a treballar per explicar de forma objectiva, clara i sense prejudicis la diversitat sexual i a lluitar contra la LGTBfòbia en totes les seves manifestacions.
Vuitè.- L’Ajuntament garantirà que als diversos espais municipals per a joves de la ciutat (L’Ideal, equipaments esportius, l’Escola Municipal d’Expressió, etc.) es treballi per a la normalització del fet LGTB i que s’hi millorin els protocols d’acollida a adolescents i joves lesbianes, gais i transsexuals.
Novè.- Es garantirà que en els espais municipals per a gent gran també hi hagi protocols d’acollida a persones grans lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals.
Desè.- Que la Policia Municipal tingui i compleixi protocols per a atendre casos d’LGTfòbia.
23/02/2017 Posar en marxa el SAI Posar en marxa el servei d’Atenció a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere, amb seu al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, a Olot.
23/02/2017 Adhesió de l’Ajuntament d’Olot a la xarxa de municipis LGBTI
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot a la Xarxa de Municipis LGTBI.
Segon.- Adoptar el compromisos recollits en el document d’adhesió a la Xarxa.
Tercer.- Nomenar com a representant a la Xarxa de Municipis LGTBI, al Sr. Josep Berga i Vayreda, com a regidor de Benestar Social i Drets Civils.
Quart.- Traslladar aquest acord a la Xarxa de Municipis LGTBI.
25/05/2017 Moció en motiu del 17 de maig Dia Internacional Contra la LGBTI-fòbia
Primer.- Instar el Govern de l’Estat Espanyol a aprovar la Proposició de llei: Proyecto de ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales (Ley de Igualdad LGTBI) registrada el passat 4 de maig al Congrés dels Diputats.
Segon.- Instar el Govern de la Generalitat a desplegar la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, especialment en el seu règim sancionador.
Tercer.- Traslladar els presents acords al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat Espanyol.
27/09/2018 Moció per una ciutat lliure de sexisme
Primer.- Dur a terme una campanya per promoure que la Festes del Tura estigui lliure d’actituds sexistes i discriminatòries, que podrien contemplar les accions detallades anteriorment, com ara: l’elaboració de cartells amb un lema en positiu i enllaçat amb les Festes i sublemes que facilitin la reflexió; el got reutilitzable per a promocionar el lema o lemes de la campanya, xapes i flyers, un “hastag” a les xarxes socials amb el lema triat per a la campanya, així com accions formatives impartides per personal especialitzat i adreçades als responsables de les festes, les activitats, les barraques i els diferents col·lectius.
Segon.- Oferir la possibilitat de col·laborar en l’elaboració i implementació de la campanya als col·lectius de la ciutat i de les nostres comarques que treballen regularment en pro de la igualtat de gènere i l’alliberament sexual, com la Dalla, Alliberem-nos, Alba, Tal com som i evidentment lligat a la taula social de gènere de la Garrotxa.
Tercer.- A partir del treball i la formació de la Taula de Gènere i de personal de l’ajuntament, crear un punt lila que assessori, acompanyi i reculli les incidències per tal de recalcar i ampliar aquesta campanya fins a eliminar aquesta xacra.
Quart.- Adquirir el compromís, de cara al proper mandat, de crear una regidoria específica d’igualtat i treballar per assolir el més aviat possible els compromisos proposats pel col·lectiu LGTBI Alliberem-nos.
27/09/2018 Moció per una ciutat lliure de sexisme
Primer.- Que Olot es declari formalment Municipi contra el feixisme i el racisme, i en favor de la convivència en la diversitat.
Segon.- Que l’Ajuntament promogui actes per la memòria històrica del municipi i defensi els valors de la democràcia, la justícia universal, els drets humans, socials i laborals, així com els valors de la diversitat cultural, religiosa o de gènere que disposem al nostre municipi.
Tercer.- Que l’Ajuntament denegui l’ús d’equipaments públics i la via pública, a col·lectius i formacions polítiques que incitin a la discriminació racial, ètica, cultural, de gènere o polític. Així com a entitats que facin enaltiment del franquisme, el nazisme, el racisme o mostres d’odi al qui no pensa de la mateixa manera.
Quart.- Que l’Ajuntament prioritzi una campanya permanent de neteja de propaganda d’activitats que incitin la discriminació racial, ètica, cultural, de gènere o de qualsevol altre tipus, evitant així que a la ciutat s’hi trobin pintades, cartells, adhesius o fulletons publicitaris discriminatoris.
Cinquè.- Que l’Ajuntament, amb els recursos que disposi, faci el possible per prevenir i actuar en la identificació dels individus que exhibeixen simbologia feixista o preconstitucional a l’espai públic o que facin activitats o propaganda d’activitats que inciti a la discriminació racial, ètica, cultural, de gènere o ideològica.
Sisiè.- Que l’Ajuntament condemni formalment tots els actes públics i declaracions que facin apologia del racisme, de la xenofòbia, dels genocidis o de la discriminació contra els drets humans. Valors els quals són totalment incompatibles en una democràcia real i rebutjables per la societat.
Setè.- Que l’Ajuntament davant de qualsevol agressió feixista, racista, masclista o LGBTIfòbica a la ciutat, faci una denúncia pública i personal de suport a les persones agredides i faciliti els mitjans a l’abast pel suport i reparació de danys físics i morals causats a la persona agredida, valorant la possibilitat de personar-se com a acusació popular en aquest tipus de casos.

Mencions al col·lectiu LGBT+ en el Ple Municipal

Registre exhaustiu de les intervencions de polítics que fan referència al col·lectiu LGBT+ en els plens municipals, més enllà de les intervencions en les mocions LGBTI (a partir del 22-01-2004 fins al març del 2019).

Data Assumpte Intervé Més informació Alcalde del moment
30/07/2015 Precs i preguntes en relació als acords en la moció contra la LGBTI-fòbia Anna Descals
CUP
Josep Maria Corominas
CiU
16/06/2016 Precs i preguntes en relaclió a les accions de formació en drets civils Mireia Tresserras
CUP
Josep Maria Corominas
CiU
24/05/2018 Informe del síndic de greuges relatiu al municipi d’Olot 2017 Rafael Ribó
Síndic de Greuges
Josep Maria Corominas
PdeCAT-DC
25/10/2018 Intervenció en la moció contra la violència masclista Xavier García
OeC
Josep Maria Corominas
PdeCAT-DC
22/11/2018 Intervenció en la proposta d’acord dels principis comuns per a totes les escoles municipals de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut Anna Descals
CUP
Josep Maria Corominas
PdeCAT-DC
20/12/2018 Preguntes per escrit presentades per l’Associació Alliberem-nos Josep Berga
PdeCAT-DC
Josep Maria Corominas
PdeCAT-DC
28/02/2019 Intervenció en la moció de suport a la vaga laboral del 8 de març Lluís Riera
CUP
Josep Maria Corominas
PdeCAT-DC

Activitat a la Junta de Govern

Registre exhaustiu de l’activitat que consta en les actes de les juntes de govern (a partir del 10-10-2014).

Data Òrgan Tipologia Assumpte Reslutat Més informació
22-12-2016 Junta de Govern Manifest Manifest per afavorir el canvi d’actitud de les institucions en relació amb la cirisi migratòria
07-06-2018 Junta de Govern Concedir finançament Concedir una subvenció a l’associació Alliberem-nos.
28-06-2018 Junta de Govern Concedir finançament Concedir la bestreta de la subvenció per al Festival Rebentem els Armaris Aprova per unanimitat del Pla d’Autoprotecció del Festival Rebentem els Armaris.

Facebook
Twitter
Instagram